POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

PREAMBUŁA:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Delikatesów KULFON Sp.K. działającego pod witryną www.kulfon.eu, jak również informacji na temat tychże klientów gromadzonych za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach prawnie dopuszczalnych oraz pozbawionych złej wiary wobec Klientów, których dane są w Spółce przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest firma Delikatesy Kulfon Spółka Komandytowa, Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski, z siedzibą w Kołbieli, 05-340, ul. 1 Maja 65, NIP: 5321916343. Telefon kontaktowy: 25 757 30 17, adres e – mail: kulfon@kulfon.eu. Ponadto niniejsza Polityka Prywatności służy jako instrument informacyjny i gwarancyjny dla Klientów sklepu oraz wytyczne dla Administratora danych, którymi kieruje się on przy gromadzeniu, przetwarzaniu i dozwolonym korzystaniu z udostępnionych mu danych osobowych Klientów.

I. DEFINICJE

Administrator – oznacza firmę Delikatesy Kulfon Spółka Komandytowa, Marcin Sibilski, Tomasz Sibilski, z siedzibą w Kołbieli, 05-340, ul. 1 Maja 65, NIP: 5321916343, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Sklep - oznacza serwis www spółki Delikatesy Kulfon s.c. jak również standardowe placówki handlowe.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Delikatesów Kulfon.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu spółki Kulfon s.c.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do serwisu.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, szczególnie w zakresie zmian wynikających z wchodzącego w życie w roku 2018 RODO.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Spółka realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “Cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 4. Spółka gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta, za pomocą zgód udzielonych podczas składania zamówienia lub przy rejestracji. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie w celach usprawniania działania Sklepu, jak również poprawy jakości obsługi Klienta, w żadnym wypadku Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji w celach wykraczających dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Delikatesów Kulfon i poprawiające jakość i szybkość obsługi Klienta.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. Na stronach Delikatesów Kulfon mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Spółki i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Spółkę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się Klientowi zapoznać.

III. RODZAJE WYKORZYSYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.
 3. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. Klient w każdym czasie może zmienić ustawienia swoich plików Cookies, może również na stałe zrezygnować z ich zbierania, mając na względzie, że niektóre informacje generowane w ten sposób mogą okazać się nieodzowne dla wykonania umowy, jaką na odległość zawarł ze Sprzedawcą.
 4. Klient ma każdej chwili możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
  1. akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
  2. akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
  3. akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
  4. odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

IV. CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. konfiguracji serwisu,
  2. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  3. rozpoznania urządzenia Klienta oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient,
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Uwierzytelniania Klienta i zapewnienia właściwego przebiegu sesji Klienta.
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Klientów na strony internetowe.
 4. Zapamiętania lokalizacji Klienta – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych Delikatesów Kulfon, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 6. Świadczenia usług reklamowych – dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu internetowego.
 8. Administrator zobowiązuje się uzyskiwać każdorazowo zgodę Klienta na wykorzystywanie plików Cookies w każdej z wymienionych funkcjonalności, szczególnie po wejściu w życie RODO. Klient będzie miał zapewnioną zawsze opcję do zaprzestania wykorzystywania jego pików Cookies w każdej lub w jednej lub w paru z wyżej wymienionych formach, a każda forma zbierania informacji (profilowania) Klienta będzie mu przedstawiona i właściwie zakomunikowana.
 9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
  2. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji stron spółki za pomocą serwisów społecznościowych, np. Facebook, Twitter, itp.
 10. Stosowanym przez serwis internetowy Spółki protokołem transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer internetowy. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 11. SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnianie i zapewnienie integralności wiadomości. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW następuje ustalenie kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.
 12. SSL używa certyfikatów tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i „podpisane cyfrowo” przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA).

V. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES

 1. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

VI. GROMADZENIE I UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania i nie wykraczając poza nie.
 4. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
 5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w serwisie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  2. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  3. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
  4. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  5. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  6. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  7. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 7. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  2. imię i nazwisko,
  3. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  4. numer telefonu.
 8. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to („prawo do bycia zapomnianym”) wynika wprost z wchodzącego w życie RODO.
 9. Dane osobowe Klientów zbierane są przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu: formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, kontaktu mailowego z Klientem, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z informacją o Plikach Cookies wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.kulfon.eu. Ewentualne zmiany w niniejszym dokumencie zostaną zakomunikowane Klientom z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, z użyciem ogólnodostępnej na stronie internetowej informacji o zmianach oraz możliwości zmiany konfiguracji swoich ustawień Cookies w tym zakresie. Zmiany Polityki Prywatności i informacji o plikach Cookies mogą w szczególności być efektem rozwoju technologii, na jakiej zbudowany jest serwis, zmianami ustawodawstwa w tym zakresie, albo wynikać z wewnętrznych, uzasadnionych potrzeb Administratora.