Regulamin konkursu mikołajkowego

Cele konkursu:

  • - kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
  • - rozbudzenie inwencji twórczej dziecka

Warunki konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie „Choinki Bożonarodzeniowej”
 2. Technika wykonania pracy - przestrzenna.
 3. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, dokładnym adresem rodzica + numerem telefonu. (Metryczkę można pobrać stąd i wypełnioną należy dołączyć do pracy.)
 4. Prace prosimy dostarczyć do placówek:
  • Siennica, ul. Mińska 19,
  • Kołbiel, ul. 1-go Maja 65,
  • Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 1,
  • Mrozy, ul. Pokoju 4,
  • Józefów, ul. Polna 19B,
  • Długa Kościelna ul. Jana Kochanowskiego 16,
  • Grodzisk Mazowiecki, ul.. Armii Krajowej 1J,
  • Warszawa, ul. Radziwie 3A,
  • Warszawa, ul. Tatarkiewicza 10A,
  • Warszawa, ul. Gustawa Morcinka 3B
  • Warszawa, ul. Zambrowska 8
 1. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 2 - 5 lat,
  • 6 - 12 lat
 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów dnia 5.12.2023r.
 2. Prace, które otrzymają największą ilość głosów, zostaną nagrodzone (pierwsze dziesięć miejsc w każdym sklepie).
 3. Nagrodami będą kosze ze słodkościami
 4. Dla pozostałych dzieci - słodki upominek
 5. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  • - pomysłowość i oryginalność
  • - samodzielność wykonania prac
  • - walory artystyczne
 1. Pracę należy dostarczyć do dnia 4 grudnia 2023r do godz. 12.00
 2. Pracę Konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2023r. o godz. 17.00 w placówkach Delikatesów Kulfon oraz zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku.
 4. Organizator: Delikatesy Kulfon s.c.